Raportul privind activitatea comitetului de audit: – nu există

Actele normative care reglementează organizarea şi funcționarea SN AIT TV SA

Lista proiecte AIT 2016-2020

Planul de Administrare a AIT 2016 – 2019

Planul de Aministrare a AIT 2019 – 2023 – postat 19.08.2019

Anunț publicare proiect scrisoare de așteptări 31.10.2022

Planul de Marketing AIT

 

Situația contractelor de achiziție cu o valoare mai mare de 5.000 EURO

Model – Formulare

 

Contract de mandat

Director General

Director Economic

Membru CA

 

Solicitare informații Legislație:

E-mail: relatii.publice@aerotim.ro

Raport cu privire la solicitările în baza Legii 544/2001 şi soluționările acestora pentru anul 2017

Raport cu privire la solicitările în baza Legii 544/2001 și soluționările acestora pentru anul 2018

Raport cu privire la solicitările în baza Legii 544/2001 şi soluţionările acestora pentru anul 2019

Raport cu privire la solicitările în baza Legii 544/2001 şi soluţionările acestora pentru anul 2020

 

Art. 3 pct. 2 lit. C Scrisoare de așteptări 25.11.2022

Art. 29 alin. 7 – Anunț privind selecția membrilor CA

                        – Anunț privind selecția membrilor CA 15.12.2023

Anunț privind selecția membrilor CA 22.01.2024

Art. 29 alin. 8 Lista membrilor CA

Art. 35 alin. 6 Anunțul privind selecția directorilor

Art. 35 alin. 7 Lista directorilor

Art. 36 alin. 5 Raportul de evaluate a activității Directorului General

Art. 40 Accesul acționarilor la documentele și informațiile a căror publicitate este prevăzută de lege

Art. 41 Convocatorul AGA

CONVOCĂRI AGA

2018     2019     2020     2021     2022     2023     2024

ART. 51 Întreprinderea publică, prin grija preşedintelui Consiliului de Administraţie sau al Consiliului de Supraveghere, trebuie să publice pe pagina proprie de internet, pentru accesul acţionarilor sau asociaţilor şi al publicului, următoarele documente şi informaţii:

 

a) Hotărârile Adunărilor Generale ale Acţionarilor

HOTĂRÂRI AGA

2018     2019     2020     2021     2022     2023     2024

 

b) Situaţiile financiare anuale – Bilanț anual

Descarcă bilanțul pentru anul 2018

Descarcă bilanțul pentru anul 2019

Descarcă bilanțul pentru anul 2020

Descarcă bilanțul pentru anul 2021

Descarcă bilanțul pentru anul 2022

 

c) Raportările contabile semestriale – Bilanț semestrial

Vezi bilanțul la 30.06.2018

Vezi bilanțul la 30.06.2020

Vezi bilanţul la 30.06.2021

Vezi bilanţul la 30.06.2022

Vezi bilanţul la 30.06.2023

 

d) Raportul de audit anual

RAPOARTELE AUDITORULUI
2018     2019    2020     2021     2022

 

e) Lista administratorilor şi a directorilor, CV-urile membrilor Consiliului de Administraţie şi ale directorilor, precum şi nivelul remuneraţiei acestora

Directori:

CV Director General – DANIEL OLIVER STAMATOVICI

CV Director Executiv – LUCIAN TAROPA

CV Director Comercial – NICOLETA POP

CV Director Economic – SIMONA ILYES

CV Director Investiții – DANIEL DINU

CV Director Operațional – MARIAN CHIVU

CV Director Securitate – ADRIAN PÎRVĂNESCU

CV Director Siguranță – TIBERIU STAMATOVICI

CV Director Tehnic – NICOLAE SANDU

 

Consiliul de Administrație:

CV – STANA SIMONA TEIGHIU-JURJ

CV – CRISTIAN ANTON

CV – GEORGIANA-ANDREEA MARCU

CV – VASILE CIURUȘ

CV – CĂTĂLIN BOGDAN HOMORODEAN

CV – MARCEL MĂINESCU

CV – AURELIAN REMUS NOVAC

CV – Dumitru Matei

 

Reprezentanții statului în Adunarea Generală a Acționarilor:

Robert Răzvan Dobre

Eugen Marin

 

f) Rapoartele Consiliului de Administraţie;

CONVOCATOARELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
2018     2019     2020     2021     2022     2023     2024

 

DECIZIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
2018     2019     2020     2021     2022     2023     2024

 

g) Raportul anual cu privire la remuneraţiile şi alte avantaje acordate administratorilor şi directorilor, respectiv membrilor consiliului de supraveghere şi membrilor directoratului în cursul anului financiar

RAPOARTE ANUALE CNR

2018     2019     2020    2021    2022     2023

 

h) Codul de etică – al S.N. Aeroportul International Timișoara – Traian Vuia S.A.

 

i) Art. 54 din OUG 109/30.11.2011

Raportul de activitate a Directorului General – trimestrul I 2016

Raportul de activitate a Directorului General – trimestrul II 2016

Raportul de activitate a Directorului General – trimestrul III 2016

Raportul de activitate a Directorului General – trimestrial IV 2016

Raportul de activitate a Directorului General – trimestrul I 2017

Raportul de activitate a Directorului General – trimestrul II 2017

Raportul de activitate a Directorului General – trimestrul III 2017

Raportul de activitate a Directorului General – trimestrul IV 2017

Raportul de activitate a Directorului General – trimestrul I 2018

Raportul de activitate a Directorului General – trimestrul II 2018

Raportul de activitate a Directorului General – trimestrul III 2018

Raportul de activitate a Directorului General – trimestrul IV 2018

Raportul de activitate a Directorului General – trimestrul I 2019

Raportul de activitate a Directorului General – trimestrul II 2019

Raportul de activitate a Directorului General – trimestrul III 2019

Raportul de activitate a Directorului General – trimestrul IV 2019

Raportul de activitate – Rezumat 2015-2019

Plan de Management 2019-2023

Raportul de activitate a Directorului General – trimestrul I 2020

Raportul anual de activitate 2020 SN AIT-TV SA

Raportul de activitate a Directorului General – semestrul I 2021

Raportul de activitate a Directorului General – trimestrul I 2021

Raportul de activitate a Directorului General – trimestrul II 2021

Raportul de activitate a Directorului General provizoriu – trimestrul III 2021

Raportul de activitate a Directorului General – trimestul I 2022

Raportul de activitate a Directorului General – trimestul II 2022

Raportul de activitate a Directorului General – trimestul III 2022

Raportul de activitate a Directorului General – trimestul IV 2022

 

j) Art. 56 Raportul anual al CA privind activitatea de intreprinderii

Raportul privind activitatea de administrare a SN AIT-TV SA in semestrul I an 2016

Raportul privind activitatea de administrare a SN AIT-TV SA in semestrul II an 2016

Raportul privind activitatea de administrare a SN AIT-TV SA in semestrul I an 2017

Raportul privind activitatea de administrare a SN AIT-TV SA in semestrul II an 2017

Raportul privind activitatea de administrare a SN AIT-TV SA in semestrul I an 2018

Raportul privind activitatea de administrare a SN AIT-TV SA in semestrul II an 2018

Raportul privind activitatea de administrare a SN AIT-TV SA in semestrul I an 2019

Raportul privind activitatea de administrare a SN AIT-TV SA in semestrul II an 2019

 

RAPOARTELE ANUALE ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE PRIVIND SITUAȚIILE FINANCIARE

2018     2019     2020    2021     2022

 

PROGRAMUL ANUAL ACTUALIZAT AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE

Bugetul de Venituri și Cheltuieli:

BVC 2018

BVC 2019

BVC 2020

BVC 2021

BVC 2022

 

Programul anual al Achizițiilor Publice – 2016

Programul Public de Achiziții – 2016

Programul anual al Achizițiilor Publice Rev. I – 2016

Programul anual al Achizițiilor Publice – 2017

Programul anual al Achizițiilor Publice – 2018

Programul anual al Achizițiilor Publice Rev. I – 2018

Programul anual al Achizițiilor Publice Rev. II – 2018

Programul anual al Achizițiilor Publice Rev. III – 2018

Programul anual al Achizițiilor Publice Rev. IV – 2018

Programul anual al Achizițiilor Publice Rev. V – 2018

Programul anual al Achizițiilor Publice – 2019

Programul anual al Achizițiilor Publice Rev. I – 2019

Programul anual al Achizițiilor Publice Rev. II – 2019

Programul anual al Achizițiilor Publice – 2020

Programul anual al Achizițiilor Publice Rev. I – 2020

Programul anual al Achizițiilor Publice – 2021

Programul anual al Achizițiilor Publice Rev. I – 2021

Programul anual al Achizițiilor Publice Rev. II – 2021

Programul anual al Achizițiilor Publice Rev. III – 2021

Programul anual al Achizițiilor Publice Rev. IV – 2021

Programul anual al Achizițiilor Publice Rev. V – 2021

Programul anual al Achizițiilor Publice Rev. VI – 2021

Programul anual al Achizițiilor Publice Rev. VII – 2021

Programul anual al Achizițiilor Publice – 2022

Programul anual al Achizițiilor Publice – 2022 Rev. I

Programul anual al Achizițiilor Publice – 2022 Rev. II

Programul anual al Achizițiilor Publice – 2022 Rev. III

Programul anual al Achizițiilor Publice – 2022 Rev. IV

Programul anual al Achizițiilor Publice – 2022 Rev. V

Programul anual al Achizițiilor Publice – 2022 Rev. VI

Programul anual al Achizițiilor Publice – 2022 Rev. VII

Programul anual al Achizițiilor Publice – 2023

Programul anual al Achizițiilor Publice – 2023 Rev. I

Programul anual al Achizițiilor Publice – 2023 Rev. II

Programul anual al Achizițiilor Publice – 2023 Rev. III

Programul anual al Achizițiilor Publice – 2023 Rev. IV

Programul anual al Achizițiilor Publice – 2023 Rev. V

Programul anual al Achizițiilor Publice – 2024

 

 

Carta Auditului Intern  AIT-TV editia a IV-a 2023