Cine suntem?

S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – „Traian Vuia” S.A. str. Aeroport nr. 2,  307200 Ghiroda, Timiș, Romania, operator de date cu caracter personal nr. 32872,  vă protejează intimitatea și dorește să vă simțiți apărați pe platforma noastră. Mai jos veți afla cum sunt colectate, ce fel de informații colectăm și cum vor fi folosite acestea de către noi. Această politică de confidențialitate se aplică doar pe site-ul www.aerotim.ro. Nu acoperim informațiile colectate de site-urile terțe, inclusiv cele partenere sau care au cumpărat spațiu de publicitate pe site-ul nostru. Site-ul www.aerotim.ro conține și link-uri către alte site-uri. Dacă dați click pe un material de pe alt site promovat de noi, nu răspundem pentru setările lor de confidenţialitate.

Prelucrarea datelor cu caracter personal – GDPR

Prelucrăm datele dvs. cu caracter personal exclusiv în cadrul dispozițiilor legale cu privire la protecția datelor cu caracter personal, în conformitate cu Regulamentul UE 679/2016 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice. Salariații și împuterniciții noștri au obligația de a respecta dispozițiile legale cu privire la protecția datelor conform normelor în vigoare. Solicitări sau intrebari legate de protecția datelor dvs. în cadrul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – „Traian Vuia” S.A. le puteţi trimite pe adresa de email: dpo@aerotim.ro

Scopul prelucrării datelor îl reprezintă: 

Scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal de către S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – „Traian Vuia” S.A. sunt următoarele:

 1. Comunicare prin e-mail.Putem folosi aceste informații pe care ni le-ați oferit pentru a vă trimite comunicări prin mesaje pe căsuța poștală electronică. Dacă v-ați înscris pentru unele dintre feedback-urile noastre, vă vom trimite aceste informări pe adresa de e-mail comunicată. Temeiul juridic al prelucrării este consimțământul dumneavoastră.
 2. Analiză statistică.Avem interesul legitim de a înțelege cum funcționează site-ul nostru, cum este citit și care ne este publicul. Pentru aceasta îmbinăm datele din mai multe surse. Putem să folosim aceste date pentru a îmbunătăți anumite funcționalități, pentru a modifica secțiunile sau pentru a vă oferi cele mai relevante informații, în cea mai bună formă grafică posibilă.

Control al comportamentului

În cadrul site-ului sunt permise comentarii în cadrul anumitor pagini. Putem să folosim datele dumneavoastră personale pentru a împiedica orice activitate ilegală, interzisă pe site sau care lezează activitatea celorlalți pe site. Putem prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, precum datele de identificare, datele de contact, în scopul posibilei exercitări a drepturilor sau a reclamațiilor noastre împotriva dumneavoastră în viitor. Această prelucrare se bazează pe interesul nostru legitim, fiind necesar să ne exercităm drepturile în cazul unor eventuale litigii.

Ce drepturi aveți și cum le puteți exercita?

Potrivit  Regulamentului  UE 679/2016 beneficiați de:

 • dreptul de acces – puteți obține de la noi confirmarea că prelucrăm datele dvs. personale, precum și informații privind specificul prelucrării
 • dreptul la rectificarea datelor – puteți să ne solicitați să modificăm datele dvs. personale incorecte, ori, după caz, completarea datelor care sunt incomplete.
 • dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) –  puteți solicita ștergerea datelor personale atunci când: (i) acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care le-am colectat și le prelucram; (ii) v-ați retras consimțământul pentru prelucrarea datelor și noi nu le mai putem prelucra pe alte temeiuri legale; (iii) datele sunt prelucrate contrar legii; respectiv (iv) datele trebuie șterse conform legislației relevante
 • dreptul la restricționarea prelucrării – în anumite condiții (dacă persoana vizată contestă exactitatea datelor, dacă prelucrarea este ilegală, dacă datele sunt solicitate pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau dacă vă opuneți prelucrării datelor) puteți solicita restricționarea prelucrării datelor dvs. personale
 • dreptul la portabilitatea datelor – în măsura în care prelucrăm datele prin mijloace automate, puteți să ne solicitați, în condițiile legii, să furnizăm datele dvs. într-o formă structurată, utilizată frecvent și care poate fi citită în mod automat.  Dacă ne solicitați acest lucru, putem să transmitem datele dvs. unei alte entități, dacă este posibil din punct de vedere tehnic
 • dreptul la opoziție și procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri –  vă puteți opune oricând prelucrărilor pentru scop de marketing, inclusiv profilărilor efectuate în acest scop, precum și prelucrărilor bazate pe interesul legitim al Societății, din motive care țin de situația dvs. specifică
 • dreptul la retragerea consimțământului în cazul prelucrării în scop de informare sau promovare –  puteți să vă retrageți oricând consimțământul cu privire la prelucrarea datelor pe baza de consimțământ
 • dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal –  aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor în cazul în care considerați că v-au fost încălcate drepturile
 • dreptul la o cale de atac judiciară –  dreptul de a exercita o cale de atac judiciară eficientă împotriva unei decizii obligatorii din punct de vedere juridic a unei autorități de supraveghere
 • dreptul de a fi notificat de către operator cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ale dvs.

Contact

Pentru exercitarea drepturilor menționate mai sus vă rugăm să vă adresați prin cerere scrisă prin e-mail la dpo@aerotim.ro.

Stocarea și prelucrarea de date care nu au caracter personal (anonime) în scopuri interne legate de sistem și în scopuri statistice

În cazul accesării paginii noastre de internet browser-ul dvs. de internet transmite automat date (de ex. data și ora accesării, adresa URL a paginii de internet care face trimiterea, fișierul accesat, cantitatea datelor transmise, tipul și versiunea browser-ului, sistemul de operare) către serverul nostru, pe baza unor setări tehnice. Aceste date sunt colectate și utilizate   exclusiv în scop statistic și în scop de analiză, de ex. pentru îmbunătățirea experienței dvs, pe site. Anumite date de trafic (cum sunt adresele IP sau alt identificatori ai dispozitivelor cu care ne accesați site-ul) pot fi în anumite circumstanțe date cu caracter personal și le vom trata ca atare.