Convocările Adunărilor Generale ale Acţionarilor 2024

1. Convocator AGOA 50.001 – 05.01.2024

2. Convocator AGOA 50.018 – 22.01.2024