Извештај о раду комисије за ревизију: – не постоји
________________________________________

Нормативни акти који регулишу организацију и рад СН АИТ ТВ СА
________________________________________

Списак пројеката АИТ 2016-2020
________________________________________

План администрације АИТ 2016 – 2019

Административни план АИТ 2019 – 2023 – постављено 19.08.2019.

Најава консултативног писма очекивања

АИТ Маркетинг план
________________________________________

Ситуација купопродајних уговора у вредности већој од 5.000 евра – 2016
________________________________________

Закон о захтеву за информације:

Е-маил: релатии.публице@аеротим.ро

Извештај о захтевима на основу Закона 544/2001 и њиховим решењима за 2017. годину

Извештај о захтевима на основу Закона 544/2001 и њиховим решењима за 2018. годину

Извештај о захтевима на основу Закона 544/2001 и њиховим решењима за 2019. годину

Извештај о захтевима на основу Закона 544/2001 и њиховим решењима за 2020. годину

________________________________________

Члан 3 тачка 2 лит. Ц Писмо очекивања 10.07.2019

Члан 29 ст. 7 Саопштење у вези са избором чланова ЦА

Члан 29 ст. 8 Списак чланова ЦА

Члан 35. ст. 6 Обавештење о избору директора

Члан 35. ст. 7 Списак директора

Члан 36 ст. 5 Извештај о процени активности генералног директора

Члан 40. Приступ акционара документима и информацијама чије је објављивање предвиђено законом

Члан 41. Сазивач Скупштине

АГМ ЦАЛЛС

2018 2019 2020 2021 2022

Члан 51. Јавно предузеће, старањем председника управног или надзорног одбора, мора на својој интернет страници, на приступ акционарима или сарадницима и јавности, објавити следећа документа и информације:

 

а) Одлуке скупштине акционара

ОДЛУКЕ АГМ

2018 2019 2020 2021 2022

 

б) Годишњи финансијски извештаји

Преузмите биланс стања за 2018

Преузмите биланс стања за 2019

Преузмите биланс стања за 2020

Преузмите биланс стања за 2021

 

 

ц) Полугодишњи рачуноводствени извештаји

Погледајте биланс стања на дан 30.06.2018

Погледајте биланс стања на дан 30.06.2020

Погледајте биланс стања на дан 30.06.2021

 

д) Годишњи ревизорски извештај

ИЗВЕШТАЈИ ЗАКОНСКОГ РЕВИЗОРА
2018 2019 2020 2021

 

е) Списак администратора и директора, биографије чланова Управног одбора и директора, као и висину њихове накнаде

Директори:

ЦВ Генерални директор – ДАНИЕЛ ОЛИВЕР СТАМАТОВИЋИ

Извршни директор ЦВ – ЛУЦИАН ТАРОПА

ЦВ Комерцијални директор – НИЦОЛЕТА ПОП

Економски директор ЦВ – СИМОНА ИЛИЕС

ЦВ Директор за инвестиције – ДАНИЕЛ ДИНУ

ЦВ Оперативни директор – МАРИАН ЦХИВУ

Директор безбедности ЦВ-а – АДРИАН ПИРВАНЕСЦУ

Директор безбедности ЦВ – ТИБЕРИУ СТАМАТОВИЋИ

ЦВ Технички директор – НИЦОЛАЕ САНДУ

 

Управни одбор:

ЦВ Алекандру Адриан ИОВЕСЦУ – председник

ЦВ Стана Симона ТЕИГХИУ-ЈУРЈ – Потпредседник

ЦВ Василе ЦИУРУС

ЦВ Мадалин Петре ГЕОРГЕСЦУ

ЦВ Марцел МАИНЕСЦУ

ЦВ Цристиан АНТОН

ЦВ Цалин Богдан ХОМОРОДЕАН

 

Представници државе у Скупштини акционара :

Роберт Разван Добре

Еугене Марин

 

ф) Извештаји Управног одбора;

САЗИВ УПРАВНОГ ОДБОРА
2018 2019 2020 2021 2022

ОДЛУКЕ УПРАВНОГ ОДБОРА
2018 2019 2020 2021 2022

 

г) Годишњи извештај о накнадама и другим погодностима додељеним администраторима и директорима, односно члановима надзорног одбора и члановима дирекције током финансијске године

ЦНР ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈИ

2018 2019 2020 2021

 

х) Етички кодекс – СН Аеропортул Интернатионал Тимисоара – Траиан Вуиа СА

________________________________________

Члан 54 ГЕО 109/30.11.2011

Извештај о раду генералног директора – И квартал 2016

Извештај о раду генералног директора – ИИ квартал 2016

Извештај о раду генералног директора – ИИИ квартал 2016

Извештај о раду генералног директора – квартално ИВ 2016

Извештај о раду генералног директора – И квартал 2017

Извештај о раду генералног директора – ИИ квартал 2017

Извештај о раду генералног директора – ИИИ квартал 2017

Извештај о раду генералног директора – ИВ квартал 2017

Извештај о раду генералног директора – И квартал 2018

Извештај о раду генералног директора – ИИ квартал 2018

Извештај о раду генералног директора – ИИИ квартал 2018

Извештај о раду генералног директора – ИВ квартал 2018

Извештај о раду генералног директора – И квартал 2019

Извештај о раду генералног директора – ИИ квартал 2019

Извештај о раду генералног директора – ИИИ квартал 2019

Извештај о раду генералног директора – ИВ квартал 2019

Извештај о активностима – Резиме 2015-2019

План управљања 2019-2023

Извештај о раду генералног директора – први квартал 2020

Годишњи извештај о активностима 2020 СН АИТ-ТВ СА

Извештај о раду генералног директора – прво полугодиште 2021

Извештај о раду генералног директора – И квартал 2021

Извештај о раду генералног директора – ИИ квартал 2021

Извештај о раду привременог генералног директора – ИИИ квартал 2021

Извештај о раду генералног директора – први квартал 2022

________________________________________

Члан 56 Годишњи извештај УО о делатности друштва

Извештај о административној делатности СН АИТ-ТВ СА у првом полугодишту 2016. године

Извештај о административној делатности СН АИТ-ТВ СА у другом полугодишту 2016. године

Извештај о административној делатности СН АИТ-ТВ СА у првом полугодишту 2017. године

Извештај о административној делатности СН АИТ-ТВ СА у другом полугодишту 2017. године

Извештај о административној делатности СН АИТ-ТВ СА у првом полугодишту 2018

Извештај о административној делатности СН АИТ-ТВ СА у другом полугодишту 2018

Извештај о административној делатности СН АИТ-ТВ СА у првом полугодишту 2019

Извештај о административној делатности СН АИТ-ТВ СА у другом полугодишту 2019

________________________________________

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈИ УПРАВНОГ ОДБОРА

2018 2019 2020 2021

 

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈИ ОДБОРА ДИРЕКТОРА О ФИНАНСИЈСКОЈ СИТУАЦИЈИ

2020

 

АЖУРИРАНИ ГОДИШЊИ РАСПОРЕД ЈАВНИХ НАБАВКИ

Буџет прихода и расхода:

Преузмите БВЦ 2018

Преузмите БВЦ 2019

Преузмите БВЦ 2020

Преузмите БВЦ 2021

 

 

Преузмите годишњи програм јавних набавки – 2016

Преузмите анекс Програма јавних набавки – 2016

Преузмите годишњи програм јавних набавки Рев. И – 2016

Преузмите годишњи програм јавних набавки – 2017

Преузмите годишњи програм јавних набавки – 2018

Преузмите годишњи програм јавних набавки Рев. И – 2018

Преузмите годишњи програм јавних набавки Рев. ИИ – 2018

Преузмите годишњи програм јавних набавки Рев. ИИИ – 2018

Преузмите годишњи програм јавних набавки Рев. ИВ – 2018

Преузмите годишњи програм јавних набавки Рев. В – 2018

Преузмите годишњи програм јавних набавки – 2019

Преузмите годишњи програм јавних набавки Рев. И – 2019

Преузмите годишњи програм јавних набавки Рев. ИИ – 2019

Преузмите годишњи програм јавних набавки – 2020

Преузмите годишњи програм јавних набавки Рев. И – 2020

Преузмите годишњи програм јавних набавки – 2021

Преузмите годишњи програм јавних набавки Рев. И – 2021

Преузмите годишњи програм јавних набавки Рев. ИИ – 2021

Преузмите годишњи програм јавних набавки Рев. ИИИ – 2021

Преузмите годишњи програм јавних набавки Рев. ИВ – 2021

Преузмите годишњи програм јавних набавки Рев. В – 2021

Преузмите годишњи програм јавних набавки Рев. ВИ – 2021

Преузмите годишњи програм јавних набавки Рев. ВИИ – 2021

Преузмите годишњи програм јавних набавки – 2022

Преузмите годишњи програм јавних набавки – 2022 Рев. и

Преузмите годишњи програм јавних набавки – 2022 Рев. ил

Преузмите годишњи програм јавних набавки – 2022 Рев. ИИИ

Преузмите годишњи програм јавних набавки – 2022 Рев. Н