Comunicat de presă la terminarea implementării proiectului “Achiziție echipamente de siguranță pentru activități non economice”

decembrie 29, 2023 Publisher

Data: 29.12.2023

Comunicat de presă la terminarea implementării proiectului

Achiziție echipamente de siguranță pentru activități non economice

Aeroportul Internațional Timișoara „Traian Vuia” și Ministerul Transporturilor și Infrastructurii au semnat la data de 20.07.2022 contractul de finanțare nr. 150 pentru proiectul de investiții „Achiziție echipamente de siguranță pentru activități non economice”.

Obiectivul general al proiectului îl constituie asigurarea unui nivel ridicat al siguranței pe timpul desfășurării activităților de aviație civilă pe aeroport și îmbunătățirea permanentă a acestora în conformitate cu Masterplanul general de transport și cu Regulamentul de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative la aerodromuri.

Rezultatul  implementării proiectul de investiții „Achiziție echipamente de siguranță pentru activități non economice” este asigurarea condițiilor tehnice pentru reducerea numărului și amplorii cauzelor sau condițiilor de producere a întârzierilor provocate operatorilor aerieni și ridicarea gradului de satisfacție a mai multor categorii de utilizatori ai aerodromului Timișoara. În urma achiziționării produselor vizate, TSR va menține pentru un orizont mediu de timp (10 ani), capabilități de a acționa în situații de urgență și criză, la un nivel de conformitate cerut de legislația europeană  în  domeniu.

Valoarea totală a proiectului este de 17.692.800 lei din care valoarea cofinanțării UE este de 12.249.078 lei, iar suma de 2.161.602,00 lei este asigurată prin bugetul de stat.

Perioada de implementare a început la 01.03.2021 și a fost finalizată la data de 31.12.2023. Proiectul de investiții „Achiziție echipamente de siguranță pentru activități non economice” a primit în aplicația MySMIS codul 152502.

Proiect cofinanțat din Fondul de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM) 2014-2020, Axa Prioritară 2 Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil şi eficient si contribuie la atingerea Obiectivului specific 2.3 – Creşterea gradului de utilizare sustenabilă a aeroporturilor.

Date de contact beneficiar:

Aeroportul Internațional Timișoara „Traian Vuia”

Manager de proiect: Daniel Dinu, Tel.+040 77* *** ***

Adresa: Aeroport nr. 2, CP. 307200, com. Ghiroda, jud. Timiș

Tel. +40 256 386 089 Fax: +40.256. 490.705, office@aerotim.ro

www.facebook.com/aeroport.timisoara

www.aerotim.ro