Prezentare proiect ESANE

iulie 29, 2022 aerotim

 

„Achiziție echipamente de siguranță pentru activități non economice”

Aeroportul Internațional Timișoara „Traian Vuia” și Ministerul Transporturilor și Infrastructurii au semnat la data de 20.07.2022 contractul de finanțare nr. 150/20.07.2022 pentru proiectul de investiții „Achiziție echipamente de siguranță pentru activități non economice”.

Obiectivul general al proiectului îl constituie asigurarea unui nivel ridicat al siguranței pe timpul desfășurării activităților de aviație civilă pe aeroport și îmbunătățirea permanentă a acestora în conformitate cu Masterplanul general de transport și cu Regulamentul de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative la aerodromuri.

Rezultatul așteptat al implementării proiectul de investiții „Achiziție echipamente de siguranță pentru activități non economice” este asigurarea condițiilor tehnice pentru reducerea numărului și amplorii cauzelor sau condițiilor de producere a întârzierilor provocate operatorilor aerieni și ridicarea gradului de satisfacție a mai multor categorii de utilizatori ai aerodromului Timișoara.

În urma achiziționării produselor vizate, TSR va menține pentru un orizont mediu de timp (10 ani), capabilități de a acționa în situații de urgență și criză, la un nivel de conformitate cerut de legislația europeană  în  domeniu.

Valoarea totală a proiectului este de 17.692.800 lei din care valoarea cofinanțării UE este de 12.249.078 lei.

Perioada de implementare a proiectului este de 34 de luni, începând cu 01.03.2021 până la date de 31.12.2023. Proiectul de investiții „Achiziție echipamente de siguranță pentru activități non economice” a primit în aplicația MySMIS codul 152502.

Proiectul este finanțat prin fonduri europene nerambursabile, prin Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM) 2014-2020, Axa Prioritară 2 Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient, Obiectivul specific 2.3 – Creșterea gradului de utilizare sustenabilă a Aeroporturilor.

Date de contact beneficiar:

Aeroportul Internațional Timișoara „Traian Vuia”

Manager de proiect Daniel Dinu, Tel. 0744087122

Adresa: Aeroport nr. 2, CP. 307200, com. Ghiroda, jud. Timiș

Tel. +40 256 386 089 Fax: +40.256. 490.705, office@aerotim.ro

www.facebook.com/aeroport.timisoara

www.aerotim.ro