Potrivit prevederilor legii 544/12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public vă facem cunoscute informaţiile de interes public menţionate expres în art. 5 din sus-menţionata lege care se referă la activitatea S.N. Aeroportul Internaţional Timişoara – „Traian Vuia” S.A.

 

Informaţiile de interes public sunt, după cum urmează:

 

a. Actele normative care reglementează organizarea și funcționarea S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – „Traian Vuia” S.A.,

  1. Legea 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome și societăţi comerciale (publicată în M. Of. nr. 98 din 8 august 1990).
  2. Hotărârea Guvernului nr. 38/1997 privind reorganizarea activităţii aeroporturilor din România (publicată în M. Of. nr. nr. 34/4 mar. 1997).
  3. Hotărârea Guvernului nr. 521/1998 privind înfiinţarea Societăţii Naţionale Aeroportul Internaţional Timişoara – „Traian Vuia” S.A. (publicată în M. Of. nr. 334 din 07 septembrie 1998).
  4. Hotărârea Guvernului nr. 133/2003 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 521/1998 privind înfiinţarea Societăţii Naţionale Aeroportul Internaţional Timişoara – „Traian Vuia” S.A. (publicată în M. Of. nr. 93/14 feb. 2003).
  5. Hotărârea Guvernului nr. 1.096/2008 pentru modificarea unor acte normative privind înfiinţarea aeroporturilor de interes naţional  (publicată în M. Of. nr.  701/15 oct. 2008).

 

b. În ceea ce priveşte structura organizatorică anexăm organigrama S.N. Aeroportul Internaţional Timişoara „Traian Vuia” S.A. pentru anul 2008 – anexa.

– programul de funcţionare al S.N. Aeroportul Internaţional Timişoara „Traian Vuia” S.A este H24, (permanent – pentru personalul implicat în deservirea aeronavelor la sol). Pentru restul compartimentelor, programul este de 8 ore zilnic / 5 zile pe săptămână;

– programul de audiențe – conducerea S.N. Aeroportul Internaţional Timişoara „Traian Vuia” S.A. a stabilit următorul program de audiențe, cu menţiunea că programarea se face la secretariatul unităţii, în registrul de planificare al audiențelor:

Director General – Stamatovici Daniel
– Luni  12:00 – 13:00

 

 

c. Persoanele din conducerea S.N. Aeroportul Internaţional Timişoara „Traian Vuia” S.A. sunt după cum urmează: 

 

Membrii Consiliului de Administrație

S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A.

Anton Cristian – Președinte

Țeighiu-Jurj Stana Simona – Vicepreședinte 

Ciuruș Vasile – Membru

Măinescu Marcel – Membru

Homorodean Călin-Bogdan – Membru

Novac Aurelian Remus – Membru

Georgiana Andreea Marcu – Membru

 

Conducerea societăţii
Director General – Daniel Stamatovici

Director Executiv – Lucian Taropa
Director Securitate – Adrian Pîrvănescu
Director Operaţional – Marian Chivu
Director Economic – Simona Ilyes
Director Comercial – Nicoleta Pop
Director Investitii – Daniel Dinu
Director Siguranţă – Tiberiu Stamatovici

Director Tehnic – Nicolae Sandu

 

Structura organizatorică responsabilă cu difuzarea informaţiilor de interes public
Relații publice: Amalia MateiCosilier Director General;  Călin PetrescuPurtător de Cuvânt
Telefon (0256) 491637, int. 2187
Fax (0256) 490.705
e-mail: relatii.publice@aerotim.ro

 

d. Coordonatele de contact ale instituţiei:

•    denumire – S.N. Aeroportul Internaţional Timişoara – „Traian Vuia” S.A.
•    sediu – str. Aeroport nr. 2, com. Ghiroda, jud. Timiş, Romania •   cod poştal – 307210
•    telefon/fax – 0256 / 491 637; 0256 / 491 638; 0256 / 493 123; 0256 / 490 705
•    adresa e-mail – office@aerotim.ro
•    pagina internet – www.aerotim.ro
•    Reg. Com. J 35/1183/98
•    Cod Fiscal: RO 11178217
•    Cod IBAN RO34RNCB0249049296020001
•    Telex: LRTRRAYD
•    SITA: TSRAP8X
•    Cod OACI: LRTR
•    Cod IATA: TSR

 

e. Sursele financiare ale aeroportului sunt cele proprii și cele provenite de la bugetul statului

Bugetul pe anul 2009 și bilanţul contabil pentru anul 2008 sunt disponibile la cerere
Aeroportul International Timisoara – „Traian Vuia” este societate comerciala pe acțiuni, cu capital majoritar de stat, care se organizează și funcționează pe baza de gestiune economică. Sursele de finanțare se asigură din venituri proprii, sume alocate de la bugetul de stat, credite bancare, credite externe contractate sau garantate de stat, acordate cu respectarea regulamentelor comunitare privind concurența, fonduri externe nerambursabile, acordate în condițiile legii, precum și forme legale de participare a capitalului privat și alte surse legal constituite.

Informaţiile sunt disponibile la cerere, pe suport de hârtie și suport electronic.

f. programul și strategiile de dezvoltare

„Planul de dezvoltare al Aeroportului pentru perioada 2008 – 2015” – anexa – (H.G. 615 din 13.06.2002 privind aprobarea Programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la S.N. Aeroportul Internaţional Timişoara – „Traian Vuia” S.A. pentru perioada 2002 – 2015, modificată de H.G. nr. 60 din 23.01.2003 pentru modificarea H.G. nr. 615 / 2002 si de H.G. nr. 1212 din 04.10.2007 pentru modificarea H.G. nr. 615 / 2007);

Informaţiile sunt disponibile la cerere, pe suport de hârtie și suport electronic.

 

g. Documentele de interes public sunt cele de la punctele a, b, c, d, e.

 

h. În ceea ce privește categoriile de documente produse şi / sau gestionate, menţionăm că acestea sunt documentele financiar-contabile, economice, tehnice, operaţionale, juridice, comerciale, de organizare și funcţionare, etc.

 

i. Modalitatea de contestare a deciziei instituţiei publice

În situaţia în care o persoană se consideră vătămată de S.N. AIT-TV S.A. în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate, contestarea se va realiza în conformitate cu prevederile stipulate la capitolul VI: SANCȚIUNI, art. 31-36 din Legea 544/2001.