22.01.2024

REPUBLICARE ANUNŢ DE RECRUTARE PENTRU POZIŢIA DE MEMBRU ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL AEROPORTULUI INTERNAȚIONAL TIMIȘOARA TRAIAN VUIA S.A.

 

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii și expertul său în recrutare S.C. Pluri Consultants România S.R.L. anunţă reluarea procedurii de recrutare și selecție de candidaţi pentru nominalizarea în vederea numirii membrilor Consiliului de Administraţie ai AEROPORTULUI INTERNAȚIONAL TIMIȘOARA TRAIAN VUIA S.A.. Procesul de recrutare și selecţie are ca scop identificarea, recrutarea și selectarea celor mai potriviți 6 candidaţi pentru ocuparea postului de membru în Consiliul de Administrație al AEROPORTULUI INTERNAȚIONAL TIMIȘOARA TRAIAN VUIA S.A.. Acest proces de recrutare și selecție se derulează în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016 și H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele ale Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal.

 

Anunț recrutare membru CA AITTV

Formular 1

Formular 2

Formular 3

Formular 4

Formular 5