Comunicat de presă la terminarea implementării proiectului „Sistem integrat de securitate aeroportuară”

decembrie 29, 2023 Publisher

Data: 29.12.2023

Comunicat de presă la terminarea implementării proiectului

SISTEM INTEGRAT DE SECURITATE AEROPORTUARĂ

Aeroportul Internațional Timișoara „Traian Vuia” și Ministerul Transporturilor și Infrastructurii au semnat la data de 22.09.2022 contractul de finanțare nr. 178 pentru proiectul de investiții „Sistem integrat de securitate aeroportuară (SISA) ”.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea gradului de siguranță aeronautică și securitate aeroportuară.

Rezultatul implementării proiectul de investiții „Sistem integrat de securitate aeroportuară” (SISA) este asigurarea unui nivel ridicat al siguranţei pe parcursul desfăşurării activităţilor de aviatie civilă pe Aeroportul Internațional Timișoara Traian Vuia și îmbunătăţirea permanentă a acestora în conformitate cu documentul strategic MPGT si cu Regulamentul (UE) nr. 139/2014 de stabilire a cerinţelor tehnice și a procedurilor administrative la aerodromuri prin execuția de lucrări de realizare a unui drum perimetral de securitate, a unui gard perimetral de securitate, modernizarea/refacerea punctelor de control acces 1, 2 și 5, realizarea unei substații PSI pentru intervenție rapidă, modernizarea sistemelor de supraveghere video și realizarea unor rețele exterioare care să deservească obiectele realizate destinate activităţilor non-economice.

Valoarea totală a contractului de finanțare este de 123.824.242,87 lei, din care suma de 88.496.311,61 lei este din fonduri europene nerambursabile și suma de 15.616.996,18 lei este asigurată prin bugetul de stat.

Perioada de implementare a proiectului a început cu 12.05.2021 și a fost finalizată la data de 28.12.2023. Proiectul de investiții „Sistem integrat de securitate aeroportuară” (SISA) a primit în aplicația MySMIS codul 155595.

Proiect cofinanțat din Fondul de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM) 2014-2020, Axa Prioritară 2 Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil şi eficient şi contribuie la atingerea Obiectivului specific 2.3 – Creşterea gradului de utilizare sustenabilă a aeroporturilor prin achiziţionarea de echipamente sustenabile din punct de vedere tehnic, fizic şi economic, contribuind atât la asigurarea unui nivel ridicat de securitate cât şi la o dezvoltare durabilă şi sustenabilă a Aeroportului Internaţional Timişoara Traian Vuia.

Date de contact beneficiar:

Aeroportul Internațional Timișoara „Traian Vuia”

Manager de proiect: Daniel Dinu, Tel.+040 77* *** ***

Adresa: Aeroport nr. 2, CP. 307200, com. Ghiroda, jud. Timiș

Tel. +40 256 386 089 Fax: +40.256. 490.705, office@aerotim.ro

www.facebook.com/aeroport.timisoara

www.aerotim.ro