Prezentare proiect SISA

noiembrie 1, 2022 aerotim

SISTEM INTEGRAT DE SECURITATE AEROPORTUARĂ (SISA)

 

Aeroportul Internațional Timișoara „Traian Vuia” și Ministerul Transporturilor și Infrastructurii au semnat la data de 22.09.2022 contractul de finanțare nr. 178 pentru proiectul de investiții „Sistem integrat de securitate aeroportuară (SISA) ”.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea gradului de siguranță aeronautică și securitate aeroportuară.

Această achiziție contribuie la asigurarea unui nivel ridicat al securității pe parcursul desfăşurării activităţilor de aviatie civilă pe Aeroportul Internațional Timișoara Traian Vuia și îmbunătăţirea permanentă a acestora în conformitate cu documentul strategic MPGT si cu Regulamentul (UE) nr. 139/2014 de stabilire a cerinţelor tehnice și a procedurilor administrative la aerodromuri prin execuția de lucrări de realizare a unui drum perimetral de securitate, a unui gard perimetral de securitate, modernizarea/refacerea punctelor de control acces 1, 2 și 5, realizarea unei substații PSI pentru intervenție rapidă, modernizarea sistemelor de supraveghere video și realizarea unor rețele exterioare care să deservească obiectele realizate destinate activităţilor non-economice.

Obiectivele specifice ale proiectului de investiții sunt:

  1. Asigurarea unui nivel ridicat al securităţii pe parcursul desfăşurării activităţilor de aviaţie civilă pe Aeroportul Internaţional Timişoara „Traian Vuia„ prin realizarea unui gard perimetral de securitate până în luna decembrie 2023.
  2. Asigurarea unui nivel ridicat al securităţii pe parcursul desfăşurării activităţilor de aviaţie civilă pe Aeroportul Internaţional Timişoara „Traian Vuia„ prin modernizarea/refacerea punctelor de control acces 1, 2 şi 5 până în luna decembrie 2023.
  3. Asigurarea unui nivel ridicat al securităţii pe parcursul desfăşurării activităţilor de aviaţie civilă pe Aeroportul Internaţional Timişoara „Traian Vuia” prin modernizarea sistemelor de supraveghere video până în luna decembrie 2023.
  4. Creşterea capacităţii de reacţie în vederea asigurării unui nivel ridicat al siguranţei pe Aeroportul Internaţional Timişoara „Traian Vuia” pe parcursul desfăşurării activităţilor de aviaţie civilă prin realizarea unei substaţii Psi pentru intervenţie rapidă până în luna decembrie 2023.

 

Valoarea totală a proiectului este de 136.652.755,34 lei din care valoarea cofinanțării UE este de 97.516.673,66 lei

Perioada de implementare a proiectului este de 32 de luni, începând cu 12.05.2021 până la data de 31.12.2023. Proiectul de investiții „Sistem integrat de securitate aeroportuară ” a primit în aplicația MySMIS codul 155595.

Proiectul este finanțat prin fonduri europene nerambursabile, prin Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM) 2014-2020, Axa Prioritară 2 Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient, Obiectivul specific 2.3 – Creșterea gradului de utilizare sustenabilă a Aeroporturilor.

Date de contact beneficiar:

Aeroportul Internațional Timișoara „Traian Vuia”

Manager de proiect Daniel Dinu, Tel. 0744087122

Adresa: Aeroport nr. 2, CP. 307200, com. Ghiroda, jud. Timiș

Tel. +40 256 386 089 Fax: +40.256. 490.705, office@aerotim.ro

www.facebook.com/aeroport.timisoara

www.aerotim.ro