Презентација пројекта СИСА

новембар 1, 2022 aerotim

ИНТЕГРИСАНИ СИСТЕМ БЕЗБЕДНОСТИ АЕРОДРОМА (СИСА)

Међународни аеродром Темишвар „Трајан Вуја“ и Министарство саобраћаја и инфраструктуре потписали су 22.09.2022 уговор о финансирању бр. 178 за инвестициони пројекат „Интегрисани систем безбедности аеродрома (СИСА)”.

Општи циљ пројекта је повећање степена ваздухопловне безбедности и безбедности аеродрома.

Ова аквизиција доприноси обезбеђивању високог нивоа безбедности током активности цивилног ваздухопловства на међународном аеродрому Темишвар Трајан Вуја и њиховом трајном унапређењу у складу са стратешким документом МПГТ и Уредбом (ЕУ) бр. 139/2014 о утврђивању техничких услова и административних процедура на аеродромима кроз извођење радова на изради заштитне ободне саобраћајнице, безбедносне периметарске ограде, модернизацију/реновирање контролних тачака 1, 2 и 5, изградњу трафостанице ПСИ за брза интервенција, модернизација система видео надзора и стварање екстерних мрежа за опслуживање објеката створених за ванпривредне активности.

Специфични циљеви инвестиционог пројекта су:

  1. Обезбеђивање високог нивоа безбедности током активности цивилног ваздухопловства на темишварском међународном аеродрому „Трајан Вуиа“ изградњом периметарске безбедносне ограде до децембра 2023. године.
  2. Обезбеђивање високог нивоа безбедности током активности цивилног ваздухопловства на темишварском међународном аеродрому „Трајан Вуја” модернизацијом/реновирањем контролних тачака 1, 2 и 5 до децембра 2023. године.
  3. Обезбеђивање високог нивоа безбедности током активности цивилног ваздухопловства на темишварском међународном аеродрому „Трајан Вуиа“ модернизацијом система видео надзора до децембра 2023. године.
  4. Повећање капацитета за реаговање у циљу обезбеђивања високог нивоа безбедности на темишварском међународном аеродрому „Трајан Вуиа“ током активности цивилног ваздухопловства изградњом Пси подстанице за брзу интервенцију до децембра 2023. године.

Укупна вредност пројекта је 136.652.755,34 леја, од чега је износ суфинансирања ЕУ 97.516.673,66 леја

Период реализације пројекта је 32 месеца, почев од 12.05.2021. до 31.12.2023. Инвестициони пројекат „Интегрисани систем безбедности аеродрома“ добио је шифру 155595 у апликацији МиСМИС.

Пројекат је финансиран бесповратним европским средствима, кроз Оперативни програм велике инфраструктуре (ПОИМ) 2014-2020, Приоритетна оса 2 Развој квалитетног, одрживог и ефикасног мултимодалног транспортног система, Специфични циљ 2.3 – Повећање степена одрживог коришћења Аеродроми.

Контакт подаци корисника:

Међународни аеродром Темишвар „Трајан Вуја“.

Руководилац пројекта Даниел Дину, Тел. 0744087122

Адреса: Аеродром бр. 2, ЦП. 307200, ком. Гхирода, округ Тимис

Гол. +40 256 386 089 Факс: +40.256. 490.705, оффице@аеротим.ро

ввв.фацебоок.цом/аеропорт.тимисоара

ввв.аеротим.ро