Презентација пројекта УДАЕС

август 2, 2022 aerotim

„Опрема намењена за безбедоносне економске активности“

Међународни аеродром Темишвар „Трајан Вуја“ и Министарство саобраћаја и инфраструктуре потписали су 20.07.2022 уговор о финансирању бр. 151/20.07.2022 за инвестициони пројекат „Опрема за безбедне економске делатности“.

Општи циљ пројекта је набавка опреме намењене за обављање делатности економске безбедности, како би се обезбедио екстензивни ваздушни саобраћај, под условима максималне безбедности и адекватног степена безбедности, у складу са европским и националним прописима из области ваздушни саобраћај.

Овај инвестициони пројекат „Опрема намењена делатностима привредне безбедности“ усмерен је искључиво на активности економске природе у области ваздухопловног обезбеђења које се спроводе по мразном времену (у вези са уклањањем снега са покретне површине и одлеђивањем ваздухоплова), у циљу испуњавају у добрим условима услове за ваздушни саобраћај предвиђене Уредбом (ЕУ) бр. 1315/2013 о смјерницама Уније за развој трансевропске транспортне мреже.

Укупна вредност пројекта је 20.719.419 леја, од чега је износ суфинансирања ЕУ 13.073.958 леја.

Период реализације пројекта је 23 месеца, почев од 01.02.2022 до 31.12.2023. Инвестициони пројекат „Опрема намењена за безбедно-привредне делатности“ добио је шифру 155270 у апликацији МиСМИС.

Пројекат је финансиран бесповратним европским средствима, кроз Оперативни програм велике инфраструктуре (ПОИМ) 2014-2020, Приоритетна оса 2 Развој квалитетног, одрживог и ефикасног мултимодалног транспортног система, Специфични циљ 2.3 – Повећање степена одрживог коришћења Аеродроми.

Контакт подаци корисника:

Међународни аеродром Темишвар „Трајан Вуја“.

Руководилац пројекта Даниел Дину, Тел. 0744087122

Адреса: Аеродром бр. 2, ЦП. 307200, ком. Гхирода, округ Тимис

Гол. +40 256 386 089 Факс: +40.256. 490.705, оффице@аеротим.ро

ввв.фацебоок.цом/аеропорт.тимисоара

ввв.аеротим.ро