Распоред публике – СН Аеропортул Интернатионал Тимисоара Управа „Траиан Вуиа“ СА успоставила је следећи распоред публике:

  • генерални директор – понедељак 10:00 – 12:00 часова, уз напомену да се заказивање врши у секретаријату јединице у регистру планирања публике; е-маил адреса за ПЕТИЦИЈЕ: публице@аеротим.ро