Аеродром се налази 12 км даље, у североисточном делу Темишвара.

Прилаз аеродрому је направљен на европском путу Е70, од Темишвара до Букурешта.