Anunț de terminare a implementării proiectului „Achiziție autospeciale PSI și Sistem Integrat pentru Controlul de Securitate”

 

Aeroportul Internațional Timișoara „Traian Vuia” și Ministerul Transporturilor și Infrastructurii au semnat contractul de finanțare nr. 80/01.10.2020 pentru proiectul de investiții „Achiziție autospeciale PSI și Sistem Integrat pentru Controlul de Securitate”.

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea infrastructurii de transport a Aeroportului Internațional Timișoara Traian Vuia prin achiziționarea unor echipamente moderne de securitate și de siguranță PSI, în vederea asigurării unui trafic aerian extins, în condiții de maximă siguranță și a unui grad de securitate adecvat, în acord cu reglementările europene și naționale în domeniul transportului aerian.

Rezultatul implementării Proiectul de investiții „Achiziție autospeciale PSI și Sistem integrat de control de securitate” este creșterea calității serviciilor privind siguranța aeronautică și securitatea aeroportuară în concordanță cu cerințele și rigorile impuse de prevederile actualei legislații interne și internaționale în aceste privințe, obiectivul principal al societății în această etapă este creșterea gradului de utilizare sustenabilă a aeroportului.

Achiziția a constat în dotarea cu doua autospeciale PSI,de mare capacitate, marca Volvo  Ziegler N3G puse în funcțiune in iunie 2021 si a unui număr de 30 de echipamente de control de securitate,la standarde mondiale, de diferite tipuri care funcționeaza din iunie 2022.

Valoarea totală a contractului de finanțare este în valoare de 48.227.999,47 lei din care suma de 29.178.136,10 lei sunt fonduri europene nerambursabile și suma de 5.149.082,84 lei + 6.218.102,02 lei ,reprezentând TVA,  sunt asigurate prin bugetul de stat.

Perioada de implementare a proiectului a început cu 01.08.2018 și a fost finalizată la date de 14.06.2022. Proiectul de investiții „Achiziție autospeciale PSI și Sistem Integrat pentru Controlul de Securitate” a primit în aplicația MySMIS codul 126171.

Proiectul este finanțat prin fonduri europene nerambursabile, prin Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM) 2014-2020, axa prioritară 2 Dezvoltarea unui sistem multimodal, de calitate, durabil și eficient, Prioritatea de investiții 7c – Dezvoltarea și îmbunătățirea sistemelor de transport care respectă mediul, inclusiv a celor cu zgomot redus și care au emisii reduse de carbon, inclusiv a căilor navigabile interioare și a sistemelor de transport maritim, a porturilor, a legăturilor multimodale și infrastructurilor aeroportuare, cu scopul de a promova mobilitatea durabilă la nivel regional și local Obiectivul Specific 2.3. Creșterea gradului de utilizare sustenabilă a aeroporturilor.

 

Date de contact beneficiar:

Aeroportul Internațional Timișoara „Traian Vuia”

Manager de proiect: Daniel Dinu, Tel.+040 774 087 122

Adresa: Aeroport nr. 2, CP. 307200, com. Ghiroda, jud. Timiș

Tel. +40 256 386 089 Fax: +40.256. 490.705, office@aerotim.ro

www.facebook.com/aeroport.timisoara

www.aerotim.ro

Learn More

Prezentare proiect ESANE

 

„Achiziție echipamente de siguranță pentru activități non economice”

Aeroportul Internațional Timișoara „Traian Vuia” și Ministerul Transporturilor și Infrastructurii au semnat la data de 20.07.2022 contractul de finanțare nr. 150/20.07.2022 pentru proiectul de investiții „Achiziție echipamente de siguranță pentru activități non economice”.

Obiectivul general al proiectului îl constituie asigurarea unui nivel ridicat al siguranței pe timpul desfășurării activităților de aviație civilă pe aeroport și îmbunătățirea permanentă a acestora în conformitate cu Masterplanul general de transport și cu Regulamentul de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative la aerodromuri.

Rezultatul așteptat al implementării proiectul de investiții „Achiziție echipamente de siguranță pentru activități non economice” este asigurarea condițiilor tehnice pentru reducerea numărului și amplorii cauzelor sau condițiilor de producere a întârzierilor provocate operatorilor aerieni și ridicarea gradului de satisfacție a mai multor categorii de utilizatori ai aerodromului Timișoara.

În urma achiziționării produselor vizate, TSR va menține pentru un orizont mediu de timp (10 ani), capabilități de a acționa în situații de urgență și criză, la un nivel de conformitate cerut de legislația europeană  în  domeniu.

Valoarea totală a proiectului este de 17.692.800 lei din care valoarea cofinanțării UE este de 12.249.078 lei.

Perioada de implementare a proiectului este de 34 de luni, începând cu 01.03.2021 până la date de 31.12.2023. Proiectul de investiții „Achiziție echipamente de siguranță pentru activități non economice” a primit în aplicația MySMIS codul 152502.

Proiectul este finanțat prin fonduri europene nerambursabile, prin Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM) 2014-2020, Axa Prioritară 2 Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient, Obiectivul specific 2.3 – Creșterea gradului de utilizare sustenabilă a Aeroporturilor.

Date de contact beneficiar:

Aeroportul Internațional Timișoara „Traian Vuia”

Manager de proiect Daniel Dinu, Tel. 0744087122

Adresa: Aeroport nr. 2, CP. 307200, com. Ghiroda, jud. Timiș

Tel. +40 256 386 089 Fax: +40.256. 490.705, office@aerotim.ro

www.facebook.com/aeroport.timisoara

www.aerotim.ro

Learn More