Autobuz
 


Expresul nr. 4 (E4)
face legătura între Aeroportul Traian Vuia Timişoara şi centrul oraşului Timişoara.
Expresul nr 4 barat (E4b) face legatura intre Aeroport si gara centrala (Gara de Nord) din Timisoara.
Costul unei calatorii este 2,5 lei.


Orar
Expres 4
Expres 4B

Ghiseul bilete
În cadrul terminalului Curse Interne - birou taxare.
Program non-stop.
Informaţii utile
Regia Autonomă de Transport (RATT)
Mersul trenurilor
   (24KB)
Contact
+40 256 386 089
str. Aeroport, nr.2
307200 Ghiroda - Timiş
O.P. 7 C.P. 1375
Romania